آتش‌بازی در مشهد/ گزارش زنده؛ پدیده ۳ – نفت آبادان ۳