گزارش مالی اَدوبی در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶ منتشر شد: رکوردزنی با درآمد ۱.۴۶ میلیارد دلاری