یک شهروند مصری به ضرب گلوله نظامیان ارتش زخمی شد

نظامیان مصری به سوی یک جوان ۲۲ ساله مصری در شیخ زوید در شمال سینا تیراندازی کردند که منجر به زخمی شدن این جوان شد.