آتش‌بازی در مشهد/ پدیده ۳ – نفت آبادان ۳؛ تساوی رویایی در مشهد