نسخه ۴۹ مرورگر فایرفاکس منتشر شد؛ مدیریت بهتر زبانه ها و پایداری بیشتر