چمنیان: بسیار منطقی و منظم بازی کردیم

سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان، گفت: امروز بسیار منطقی و منظم بازی کردیم و مزد بازی خوبمان را گرفتیم.