از امروز می توانید در گوگل درایو فایل های خود را با دستور صوتی پیدا کنید

اگر کاربر گوگل درایو هستید، توصیه می کنیم هنگام استفاده از این سرویس مراقب آنچه می گویید باشید، چرا که اپلیکیشن این سرویس حالا می تواند گفتار شما را تشخیص دهد. گوگل برای این منظور در آخرین بروزرسانی به قابلیت NLP یا پردازش زبان طبیعی مجهز شده تا کاربر بتواند با گفتن آنچه روی این […]