پایان طلسم سپاهان و فولادشهر/ آتش بازی طارمی و عالیشاه در فولادشهر