سه رتبه بالای جدول در اختیار سرخ‌ها؛/ نفت ۲- ماشین‌سازی ۱؛ تیم دایی مدعی شد