هتریک ابراهیمی برابر ذوب با سه پنالتی

هافبک آبی ها از روی نقطه پنالتی سومین گل خود را وارد دروازه ذوب آهن کرد.