جشن بازیکنان پرسپولیس با تماشاگران‌/ مشکل ادامه دار اسکوربورد