طارمی با ٢۴ مساوی شد

مهدی طارمی با ۲ گلی که برای تیم فوتبال پرسپولیس برابر سپاهان به ثمر رساند ،تعداد گلهای خود را در تاریخ حضورش در پرسپولیس به ۲۴ رساند .