تبریزی ها در صدر و انتهای جدول لیگ برتر

تیم های تبریزی در پایان هفته هفتم لیگ برتر هم صدر جدول قرار گرفته اند و هم در انتهای جدول قرار دارند.