بازی با سپاهان در سطح دیدارهای اروپایی بود/ در سه بازی گذشته عالی بودیم

سرمربی پرسپولیس پس از برتری تیمش مقابل سپاهان در اصفهان، پاسخگوی سوال خبرنگاران شد.