پیام رسان Allo بصورت همزمان فقط در یک گجت قابل استفاده است

پس از انتشار نسخه نهایی پیام رسان Allo گوگل، حال شنیده‌ها حکایت از این دارد که این پیام‌رسان بصورت همزمان روی یک گجت فعال است.