وقتی ضربان قلب و صدای تنفس خبر از سر درون می‌دهد

محققان دانشگاه ام آی تی موفق به ساخت دستگاهی شدند که از روی ضربان قلب و صدای تنفس احساسات درونی افراد را نشان می دهد.