ویسی: اشتباهای فاحشی داشتیم

سرمربی سپاهان اعتقاد دارد تیمش در برابر پرسپولیس به اشتباهات فاحش باخت.