احتمال اخراج اتوئو به خاطر نژادپرستی

ساموئل اتوئو، مهاجم گلزن و سابق بارسلونا و اینتر ممکن است به خاطر صحبت هایی با مضمون نژادپرستی از باشگاه آنتالیااسپور اخراج شود.