نسخه ۵۴ گوگل کروم می تواند ویدیو ها را در پس زمینه پخش کند