چورکین: جان کری در شورای امنیت اظهارات مسکو را تحریف کرد

نماینده روسیه در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که وزیر خارجه آمریکا موضع مسکو درباره سوریه را تحریف کرده است.