بازگشت باشکوه و نافرجام حاج‌صفی(عکس)

کاپیتان تیم سپاهان در روزی که بازگشت باشکوهی داشت، نتوانست جشن خوبی را برگزار کند.