اعلام آمادگی برای گفت‌وگوی رو در رو؛/ من علی کریمی هستم، وجود دارم!

جادوگر فوتبال ایران حاضر است به ابهاماتی که در دوران حضورش در تیم ملی بوده طی گفت‌وگویی رو در رو پاسخ دهد.