اعلام آمادگی برای گفت‌وگوی رو در رو؛/ من علی کریمی هستم، وجود دارم!