گالیانی: میلان هم دی بوئر را زیر نظر داشت

آدریانو گالیانی، مدیر قدیمی باشگاه میلان اعتراف کرد در تابستان امسال، فرانک دی بوئر یکی از گزینه های هدایت میلان بوده است.