خاطره وزیر آموزش و پرورش از اولین روز مدرسه + فیلم

وزیر آموزش و پرورش به مناسبت روز شکوفه ها با حضور در بین کلاس اولی‌ها به تجدید خاطراتش از اولین روز مدرسه پرداخت.