۱۷ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال/ اردوی اروپایی بدون لژیونرها