ونگر خواهان خرید گرانیت ژاکا نبود

یان رایت، اسطوره سابق باشگاه آرسنال تاکید کرد که اطمینان دارد ونگر برای از بین بردن اعتراض هواداران ، گرانیت ژاکا را به خدمت گرفته است.