سومین خرید خارجی پیکان

باشگاه پیکان امروز به صورت رسمی با سومین بازیکن خارجی این فصل خود قرارداد بست.