فیسبوک با خرید کمپانی یک ایرانی درصدد تولید گوشی های هوشمند ماژولار است

فیسبوک با تصاحب Nascent که گجت‌های هوشمند ماژولار تولید می‌کند، شائبه‌ها در مورد تولید گوشی ماژولار را افزایش داده است.