فیسبوک با خرید کمپانی یک ایرانی درصدد تولید گوشی های هوشمند ماژولار است