پیش‌نیاز اصلی برنامه‌ریزی برای توسعه، برخورداری از آمار و اطلاعات دقیق است

معاون اول رئیس‌جمهور پیش‌نیاز اصلی برای برنامه‌ریزی در جهت توسعه کشور را برخورداری از آمار و اطلاعات دقیق دانست و گفت: برنامه‌ریزی برای توسعه کشور زمانی می‌تواند به‌خوبی انجام شود که مبتنی بر داده‌های آماری دقیق و صحیح باشد، چراکه برنامه‌ریزی بدون اتکاء به داده‌های آماری دقیق، حرکت در فضایی مبهم و تاریک است.