پیش‌نیاز اصلی برنامه‌ریزی برای توسعه، برخورداری از آمار و اطلاعات دقیق است