۲۵ رزمایش در سال جاری برگزار می کنیم/ رزمایش ولایت ۹۵ پایان سال برگزار می شود

فرمانده نداجا گفت : ۲۵ رزمایش در سال جاری برگزار می کنیم که اخرین ان ولایت ۹۵ است که بهمن ماه برگزار می شود.