معاون قضایی دادستان کل کشور: انجام امور اداری با تلگرام جرم است

به گفته‌ی عبدالصمد خرم‌آبادی، استفاده از تلگرام برای انجام امور اداری جرم است.