ترکیب اصلی امپولی- اینترمیلان

اینتر امشب در هفته پنجم سری A، میهمان امپولی است.