ترکیب اصلی یوونتوس- کالیاری

یوونتوس امشب در هفته پنجم سری A، میزبان کالیاری است.