بهترین فروشندگان فوتبال اروپا مشخص شدند

لیورپول، بیشترین درآمد را از طریق فروش بازیکن از سال ۲۰۱۰ تا به حال داشته است. بعد از مرسی سایدی ها، والنسیا در رتبه دوم است.