امروز اگر حشدالشعبی نبود داعش در کشورهای شما حضور داشت

وزارت خارجه عراق از برخی بندهای نشست وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره حشد الشعبی شدیداً انتقاد کرد.