دعوت از ۱۷ بازیکن به اردوی تیم ملی/ حاج‌صفی تنها نماینده اصفهانی‌ها