امارات اسکله فجیره را برای دور زدن تنگه هرمز راه‌اندازی کرد