ترویج وهابیت بلای جان عربستان در کنگره آمریکا شد

پایگاه اینترنتی شبکه خبری بلومبرگ با اشاره به نقش عربستان سعودی در ترویج ایدئولوژی وهابیت، نوشته این کشور دیگر از اعتبار قبلی در کنگره آمریکا برخوردار نیست.