کاپیتان استقلال عزادار شد

مهدی رحمتی در سوگ فقدان مادر بزرگ خود عزادار شد.