مایکروسافت با بهره گیری از هوش مصنوعی در پی ریشه کَنی سرطان است