آشنایی با سدان‌هایی که سرعت آنها بیش از ۳۲۰ کیلومتر بر ساعت است

در این جا شما را با خودروهای سدان بسیار سریع آشنا خواهیم کرد که حداکثر سرعت آن‌ها بیش از ۳۲۰ کیلومتر بر ساعت است.