انهدام سه خودروی نظامی عربستان در «نجران»

منابع یمنی از انهدام سه خودروی نظامی عربستان در «نجران» خبر دادند.