برگزاری موزه یادبود «هولوکاست» با پیام‌های ضد ایرانی در آمریکا

برگزارکنندگان یک موزه برای یادبود قربانیان «هولوکاست»، خواستار اعمال فشار بر ایران شده‌اند.