علی رغم بازگشت رونالدو و بیل/ رئال ۱-۱ ویارئال؛ توقف در ایستگاه زیردریایی!