۱۰۰ نفر از مخالفان رئیس جمهور کنگو در اعتراضات کشته شدند

برخورد خشن نیروهای امنیتی با معترضین به ادامه کار «ژوزف کابیلا» رئیس‌جمهور کنگو، طی دو روز گذشته به کشته شدن دست کم ۱۰۰ نفر انجامیده است.