مصدومیت بدموقع مارسلو مقابل ویارئال(عکس)

مارسلو، بال چپ برزیلی رئال در نیمه اول دیدار مقابل ویارئال دچار مصدومیت شد و جای خود را به کاراواخال داد.