پیروزی اینتر در خانه امپولی

اینتر در ادامه نتایج خوبش، توانست امشب در خانه امپولی به پیروزی ۲-۰ دست پیدا کند.